Общи условия

Данни на търговеца:

Златен Рожен ЕООД
BG101731233
с. Капатово, община Петрич
МОЛ: Маруся Осиковска

Начин на резервиране:

Резервация в семеен хотел Златен Рожен можете да направите по един от следните начини:

на тел: +359 879 801 300
на място в хотела
на e-mail: hotel@zlatenrozhen.bg (или от контактната форма в сайта на хотела)

Хотелът потвърждава наличността на свободни стаи в момента на резервацията.

Плащане на резервацията:

Плащането се извършва на място – в брой или с карта.

Анулиране на резервация:

Анулиране до 48 часа преди началната дата на настаняване не се таксува.
Анулиране при оставащи по-малко от 48 часа до началната дата на настаняване, се таксува с цената на първата нощувка.

Защита на лични данни

Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.

Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели. Хотел Златен Рожен има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато същите се регистрират или направят резервация.

Информацията, чрез която Потребител на интернет страницата www.hotelzlatenrozhen.com може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Потребителят предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от хотел Златен Рожен услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Хотел Златен Рожен гарантира конфиденциалност на личните данни на своите Потребители, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно:
– установяване на контакт с Потребителя при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане;
– издаване на фактура;
– помощ при попълване на резервация, ако не се справите сами;
– информиране относно цени или услуги;
– предоставяне на услуги и поддръжка;
– известяване за нови услуги или продукти;
– предоставяне на персонализирани промоционални оферти и др.

Хотел Златен Рожен полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод резервацията чрез интернет страницата www.hotelzlatenrozhen.com освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

В резервационната форма, попълвана от Потребителя, са обозначени задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай хотел Златен Рожен има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Хотел Златен Рожен се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получил изричното съгласие на Потребителя при резервацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– в други посочени в закона случаи.